• Raport Zarządu PGE Energia Jądrowa SA, PGE EJ 1 Sp. z o.o. z prac wykonanych w ciągu ostatniego roku

  08.07.2014

  Zarządy spółek PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 sp. z o.o. pod kierownictwem Aleksandra Grada (zwane dalej „spółkami jądrowymi”), powołanych w celu przygotowania projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przedstawiają raport z prac wykonanych w ciągu ostatniego roku.

  Więcej
 • PGE EJ 1 zakończyła serię spotkań w ramach dialogu wstępnego

  08.07.2014

  Zakończyła się pierwsza seria spotkań PGE EJ 1 z przedstawicielami firm/konsorcjów, potencjalnych uczestników Postępowania Zintegrowanego w ramach dialogu wstępnego. Spotkania rozpoczęły się 17 kwietnia 2013 r. i dotyczyły głównych obszarów Postępowania Zintegrowanego.

  Więcej
 • PGE EJ 1 rozpoczyna program współpracy z uczelniami wyższymi

  08.07.2014

  Spółka PGE EJ 1 ogłosiła wieloletni program współpracy z uczelniami wyższymi. Jego główny cel to zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej.

  Więcej
 • Postępowanie zintegrowane - spotkania z potencjalnymi partnerami w ramach dialogu wstępnego

  08.07.2014

  17 kwietnia 2013 r. PGE EJ 1 rozpoczyna serię spotkań z potencjalnymi partnerami w ramach dialogu wstępnego. Spotkania te stanowią kolejny etap przygotowań do uruchomienia postępowania zintegrowanego według koncepcji przyjętej przez Zarząd Spółki PGE EJ 1 w sierpniu 2012 roku.

  Więcej
 • PGE EJ 1 sp. z o.o. podpisała umowę z WorleyParsons

  08.07.2014

  W dniu 7 lutego 2013 roku PGE EJ 1 sp. z o.o. podpisała umowę z konsorcjum WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc., WorleyParsons Group Inc. Przedmiotem umowy są badania środowiska, badania lokalizacji oraz usług związanych z uzyskaniem pozwoleń i uprawnień niezbędnych w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW.

  Więcej
pgeej_site