Rada nadzorcza

Bartosz Fedurek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Broda  – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Radosław Domagalski-Łabędzki - Członek Rady Nadzorczej

Izabela Kulpa  – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Liberek – Członek Rady Nadzorczej

Józef Sobolewski  – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Wrochna – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Zając  – Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Zdulski – Członek Rady Nadzorczej