Od 22 lipca 2016 roku Wiceprezes Zarządu PGE EJ 1 Sp. z o.o., pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej.

W latach 2012-2014 Członek Zarządu Mostostal Warszawa S.A., odpowiedzialny za zarządzanie Spółką ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rozwoju w dziedzinach przemysłu i energetyki. Zajmował się przede wszystkim przygotowywaniem oraz realizacją inwestycji, w tym budową nowych bloków energetycznych z obszaru energetyki konwencjonalnej, gazowo-parowej oraz odnawialnej.

Wcześniej, od 2009 roku sprawował w Mostostal Warszawa S.A. funkcję Dyrektora Pionu Energetyki Zawodowej odpowiedzialnego m.in. za przygotowanie i realizację inwestycji, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju Grupy Mostostal Warszawa, uwzględniającej sektor energetyczny, koordynację działań energetycznych w Grupie oraz nadzór nad funkcjonowaniem Pionu Energetyki.

Od 2007 do 2009 roku Zastępca Dyrektora Generalnego w Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ) w Warszawie, gdzie zajmował się m.in. przygotowywaniem i realizacją wspólnych przedsięwzięć członków IGEiOŚ, w tym: krajowych i zagranicznych inwestycji energetycznych oraz przedsięwzięć z obszaru ochrony środowiska, jak również pozyskiwaniem źródeł finansowania na realizację podjętych przedsięwzięć.

W latach 1990–2007 pracował w Zespole Elektrowni Ostrołęka S.A. (ZEO S.A.). Pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu ZEO S.A - Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu ZEO S.A. – Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji oraz kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju. W ramach pełnionych funkcji odpowiedzialny m.in. za całokształt funkcjonowania Spółki, nadzór oraz kontrolę planowania, przygotowania i realizacji inwestycji wykonywanych dla ZEO S.A., jak również współpracę z podmiotami z branży energetycznej oraz świadczącymi usługi z zakresu planowania, projektowania, finansowania, realizacji inwestycji.

W przeszłości Członek Rad Nadzorczych w spółkach zależnych Mostostal Warszawa S.A, takich jak: Remak S.A., Mostostal Kielce S.A. oraz Mostostal Puławy S.A.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Menedżerskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył cykl seminariów menedżerskich organizowanych przez Polish Institute of Management  oraz Akademię Negocjacji w Centrum Kreowania Liderów.