Rada nadzorcza

Katarzyna Zaborowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jarosław Broda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Szczukiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Banaś – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Liberek - Członek Rady Nadzorczej

Radosław Domagalski – Łabędzki - Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Zdulski - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Zając – Członek Rady Nadzorczej