Informacje o projekcie

Projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce powstał w wyniku analiz dotyczących potrzeb i możliwych kierunków rozwoju krajowej energetyki, a także trendów w europejskiej polityce energetycznej i wynikających z nich wymogów związanych z ochroną środowiska. Impulsem do rozwoju projektu była podjęta w styczniu 2009 r. decyzja polskiego rządu o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej. Zadanie związane z budową i eksploatacją pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zostało powierzone PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. Zdecydowało o tym doświadczenie spółki w realizacji dużych projektów inwestycyjnych, jej stabilna pozycja ekonomiczna i potencjał finansowy. Za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę, a także późniejszą eksploatację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Grupie Kapitałowej PGE odpowiada spółka PGE EJ 1 sp. z o.o. przy współpracy z Departamentem Energetyki Jądrowej, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

pgeej_site