23 sierpnia 2012 r. Zarząd PGE EJ 1 sp. z o.o. przyjął strategię, zgodnie z którą spółka przeprowadzi jedno postępowanie obejmujące kluczowe aspekty projektu jądrowego (tzw. postępowanie pakietowe lub postępowanie zintegrowane):

  • dostawę technologii reaktora (generacji III/III+);
  • generalne wykonawstwo;
  • usługi wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania elektrowni jądrowej wraz z programem transferu kompetencji do PGE EJ 1 sp. z o.o.;
  • deklarację zapewnienia finansowania dłużnego od agencji kredytów eksportowych i banków komercyjnych (na etapie postępowania w formie listów intencyjnych i proponowanych wstępnych warunków finansowania);
  • zaangażowanie kapitałowe partnera strategicznego i/lub biznesowego i wynikające z niego prawo do części wyprodukowanej energii;
  • długoterminowe dostawy paliwa.

Podstawowym założeniem postępowania jest, że wszystkie wymienione elementy postępowania są równie ważne dla powodzenia projektu.

Przyjęte podejście zapewnia przejrzystość i konkurencyjność postępowania, umożliwia inwestorowi kontrolę nad jego przebiegiem i realizacją projektu.

W okresie od 2013 r. do 2015 r. PGE EJ 1 przeprowadziła cykl warsztatów i spotkań w ramach tzw. dialogu wstępnego z uczestnikami – potencjalnymi konsorcjami i dostawcami technologii reaktora, których celem jest potwierdzenie koncepcji i zakresu postępowania. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze do uruchomienia postępowania, w których Spółkę wspiera Inżynier Kontraktu – firma AMEC Foster Wheeler.