W ramach pierwszej edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych dofinansowanie otrzymało pięć projektów. Zgodnie z Regulaminem Programu wszystkie dofinansowane wnioski uzyskały pozytywną rekomendację Rady Konsultacyjnej Programu, w skład której wchodzą przedstawiciele Spółki, gmin lokalizacyjnych oraz powiatów puckiego i wejherowskiego, która następnie została przyjęta przez Spółkę.

 

Gmina Gniewino:

1.    Projekt – Partnerski udział gminy Gniewino w przebudowie drogi z

                    Kostkowa przez Nowy Młot do Dąbrówki

        Wysokość dofinansowania -  200 000 zł

        Wnioskodawca – Gmina Gniewino

 

2.    Projekt – Partnerski udział gminy Gniewino w przebudowie drogi z Tadzina

                    do Mierzyna

       Wysokość dofinansowania - 200 000 zł

       Wnioskodawca – Gmina Gniewino

 

Gmina Krokowa:

3.    Projekt – Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji

                    podciśnieniowej w gminie Krokowa

       Wysokość dofinansowania – 400 000 zł

       Wnioskodawca – Gmina Krokowa

 

Gmina Choczewo:

4.    Projekt – Budowa domu socjalnego w miejscowości Zwartowo

       Wysokość dofinansowania – 250 000 zł

       Wnioskodawca – Gmina Choczewo

 

5.    Projekt – Etap II remontu budynku i poprawa obsługi inwestorów Urzędu

                    Gminy w Choczewie

       Wysokość dofinansowania – 150 000 zł

       Wnioskodawca – Gmina Choczewo