Jednym z kluczowych zadań PGE EJ 1 Sp. z o.o., spółki powołanej do realizacji procesu inwestycyjnego oraz budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, jest budowanie i utrzymanie wysokiego poparcia zarówno dla energetyki jądrowej, jak i dla największego od 1989 r. przedsięwzięcia inwestycyjnego w Polsce. Wraz z postępem prac projektowych wzrasta też konieczność zaangażowania Spółki w działania przyczyniające się do rozwoju gmin lokalizacyjnych oraz wsparcia wartościowych i istotnych dla lokalnej społeczności inicjatyw.

Niniejszy Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych jest potwierdzeniem realizacji strategicznych celów Spółki, odpowiada też na deklarowane oczekiwania przedstawicieli środowisk lokalnych, objętych działaniami związanymi z wdrożeniem projektu jądrowego. Jego idea stanowi kontynuację założeń zawartych w Porozumieniu o Współpracy, dokumencie podpisanym w styczniu 2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, Władzami gmin lokalizacyjnych oraz Marszałkiem woj. Pomorskiego.

Od strony formalnej, przyjęcie Programu pozwala na określenie ram organizacyjnych i prawnych zaangażowania Spółki w finansowanie działań edukacyjno-informacyjnych, aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i wsparciem szkolnictwa zawodowego, inicjatyw dobroczynnych oraz dofinansowaniem projektów infrastrukturalnych. Transparentne zasady finansowania projektów oraz bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców i Władz gmin lokalizacyjnych w procesy decyzyjne związane z dystrybucją środków pieniężnych, pozwalają także rozwijać otwarte i partnerskie relacje z przedstawicielami środowiska lokalnego.

pgeej_site