Decyzja Spółki dotycząca rezygnacji z prowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych w lokalizacji „Gąski” zapadła po przeprowadzeniu przez PGE EJ 1 w województwie pomorskim szeregu analiz, w tym wstępnej inwentaryzacji siedliskowej oraz analiz hydrogeologicznych, które potwierdziły, że lokalizacje: „Lubiatowo – Kopalino” i „Żarnowiec” w największym stopniu spełniają kryteria, jakim powinna odpowiadać lokalizacja elektrowni jądrowej.

W związku z tym, w styczniu br. Spółka wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) z  wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowy elektrowni jądrowej wyłącznie w dwóch lokalizacjach tj.:  „Lubiatowo-Kopalino” i „Żarnowiec”.  W  dniu 25 maja 2016 r. roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie o zakresie raportu  o oddziaływaniu na środowisko dla wskazanych powyżej przez PGE EJ 1 wariantów lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, co oznacza rezygnację Spółki z przeprowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych w lokalizacji „Gąski” (gmina Mielno). W dniu 24 czerwca 2016 r. PGE EJ 1 wystąpiła do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o wskazaniu lokalizacji inwestycji  w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej dla  lokalizacji „Gąski”.

pgeej_site