Program Wsparcia i Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych to program na mieszkańców gmin lokalizacyjnych. W latach 2015 -2018 dofinansowaliśmy projekty o wartości 7 milionów 200 tysięcy złotych. Załączona broszura prezentuje wysokość wsparcia w latach 2017 - 2018 oraz zrealizowane projekty. 

pgeej_site