Rada Konsultacyjna Programu podczas posiedzenia 20 listopada 2015 r. pozytywnie zaopiniowała zgłoszone przez gminy projekty. Na podstawie rekomendacji zarząd PGE EJ 1 podjął decyzję o dofinansowaniu w 2015 r. wskazanych inicjatyw.

- Podjęliśmy decyzję o przekazaniu środków finansowych na projekty zgłoszone w pierwszej edycji Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, ponieważ spełniały one kryterium inicjatyw istotnych z punktu widzenia lokalnej społeczności. Zależy nam bowiem na tym, aby korzyści z funkcjonowania Programu były odczuwalne dla jak największej liczby osób, a nasza współpraca z władzami gmin i mieszkańcami opierała się na partnerskich relacjach oraz rozwiązaniach odpowiadających na ich najważniejsze potrzeby powiedział Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1.

W gminie Gniewino pozyskane środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi z Kostkowa przez Nowy Młot do Dąbrówki (200 000 zł) oraz z Tadzina do Mierzyna (200 000 zł). Gmina Krokowa złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej (400 000 zł). Natomiast gmina Choczewo wnioskowała o fundusze na budowę domu socjalnego w miejscowości Zwartowo (250 000 zł) oraz na II etap remontu budynku i poprawę obsługi w Urzędzie Gminy (150 000 zł).

- Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych to ważna i bardzo pożyteczna inicjatywa zarówno dla mieszkańców gmin, jak i inwestora elektrowni jądrowej – ocenił wójt gminy Choczewo, Wiesław Gębka – W Choczewie pozyskane w ramach Programu środki chcemy przeznaczyć m.in. na poprawę obsługi inwestorów w Urzędzie Gminy. Korzyści będą zatem obopólne. Mam nadzieję, że Program i współpraca z PGE EJ 1 będą rozwijane i uda się dzięki nim zrealizować wiele inicjatyw ułatwiających życie mieszkańcom i przedsiębiorcom – dodał.

W ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mieszkańcy i władze gmin lokalizacyjnych, organizacje i stowarzyszenia z terenów gmin, jak również – przy projektach dotyczących rynku pracy – starostwa powiatowe w Pucku i Wejherowie.

Pozytywną opinię na temat inicjatywy wyraził również wójt gminy Krokowa, Henryk Doering – PGE EJ 1 prowadzi obecnie na naszym terenie badania środowiskowe, które mają wykazać, jak zrealizować budowę elektrowni bez uszczerbku dla środowiska – szczególnie z uwagi na turystyczny charakter gminy. Wsparcie finansowe modernizacji oczyszczalni ścieków w Żarnowcu potwierdza zrozumienie Spółki w aspektach ochrony środowiska i walorów przyrodniczych naszej gminy – zauważył.

Program służy pogłębianiu współpracy inwestora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej ze społecznościami gmin lokalizacyjnych i pomaga w jak najlepszym wykorzystaniu potencjału społecznego lokalnych instytucji i organizacji oraz możliwości rozwojowych gmin.

Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino, zwrócił uwagę na potrzebę dalszej współpracy gmin z inwestorem – Cieszymy się, że udało się wypracować rozwiązanie, które wspiera zrównoważony rozwój naszej gminy. Liczymy, że w przyszłości pula dostępnych środków będzie większa, dzięki czemu uda się zrealizować jak najwięcej projektów dla dobra lokalnej społeczności – powiedział.

Nabór wniosków na 2016 rok w ramach Programu, zostanie ogłoszony do końca stycznia br. O wsparcie finansowe projektów mogą ubiegać się podmioty planujące realizację projektów edukacyjno-informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, wspierających gminne projekty inwestycyjne oraz planujące aktywności związane z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym

Szczegółowe informacje na temat Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych można znaleźć na stronie internetowej Spółki PGE EJ 1 oraz na stronach internetowych gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino, powiatu puckiego i wejherowskiego oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w gminach Choczewo, Krokowa i Gniewino. Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych stanowi realizację założeń zawartych w Porozumieniu o Współpracy, podpisanym w styczniu 2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, władzami gmin lokalizacyjnych oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

pgeej_site