Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 11 lutego 2015 r. i opublikowane w dniu 14 lutego 2015 r. pod numerem 2015/S 032-055143.

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 16 marca 2015 r. o godz. 12:00.

 Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami w wersji edytowalnej zostało zamieszczone na stronie internetowej http://www.gkpge.pl/bip/przetargi

pgeej_site