Przyjęta przez Zarząd PGE EJ 1 w dniu 23 sierpnia br. strategia przewiduje przeprowadzenie jednego postępowania, które łączy kluczowe elementy projektu, tj. udział partnera strategicznego, wybór technologii, generalne wykonawstwo, dostawę usług wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni, dostawy paliwa oraz finansowanie dłużne.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd PGE EJ 1 harmonogramem, rozmowy trwają do 10 października. 

pgeej_site