Realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej wiąże się z koniecznością prowadzenia ustawicznych działań edukacyjno-informacyjnych, których celem jest uzyskanie i utrzymanie poparcia społecznego dla budowy elektrowni jądrowej. Dlatego też w 2011 roku zainaugurowano ogólnopolską kampanię Świadomie o Atomie. Jej założeniem jest zachęcanie Polaków do poszukiwania informacji o energetyce jądrowej i jednoczesne dostarczanie wiedzy umożliwiającej każdemu wyrobienie sobie własnego zdania na ten temat. Działania podejmowane przez Spółkę koncentrują się na wyjaśnianiu zagadnień budzących obawy i wątpliwości społeczeństwa, obalaniu mitów na temat energii jądrowej oraz bieżącym informowaniu o kolejnych etapach realizowanego projektu inwestycyjnego.

Działania, realizowane w ramach programu Świadomie o Atomie, skierowane są przede wszystkim do mieszkańców potencjalnych lokalizacji elektrowni, czyli gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino w województwie pomorskim. To z myślą o nich, oraz o turystach odwiedzających gminy lokalizacyjne, Spółka uruchomiła w 2013 roku trzy multimedialne Lokalne Punkty Informacyjne (LPI), w których uzyskać można niezbędne informacje na temat energetyki jądrowej. W okresie letnim LPI przekształcane bywają w Wakacyjne Punkty Informacyjne (WPI), zlokalizowane w miejscach najchętniej odwiedzanych przez turystów. Szczegółowe informacje na temat działań edukacyjno-informacyjnych organizowanych przez Spółkę, znaleźć można na portalu www.swiadomieoatomie.pl, który stanowi swoistą bazę wiedzy na temat energetyki jądrowej.

Obecnie najważniejszym projektem Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jest uruchomiony w 2015 roku Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL). Jego celem jest umacnianie partnerskich relacji Spółki ze społecznością lokalną oraz władzami gmin lokalizacyjnych poprzez wspieranie finansowo inicjatyw istotnych dla mieszkańców i rozwoju regionu. Są to m.in. projekty edukacyjno-informacyjne propagujące wiedzę na temat energetyki jądrowej, aktywności związane z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, gminne projekty inwestycyjne oraz inicjatywy dobroczynne i sponsoringowe. Beneficjentami PWRGL są samorządy terytorialne, mieszkańcy i organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych oraz powiaty pucki i wejherowski.

Skuteczność działań podejmowanych przez Polskie Elektrownie Jądrowe mierzona jest w ramach cyklicznych badań opinii realizowanych wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych. Wyniki ostatnich badań z października 2021 roku potwierdzają, że poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych konsekwentnie utrzymuje się na wysokim poziomie i wynosi obecnie 63%. 

pgeej_site