Informacje ogólne

PGE EJ 1 sp. z o.o. jest spółką celową, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe, w tym m.in. uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych w oparciu o przeprowadzone badania lokalizacyjne i środowiskowe. 

Firma została zarejestrowana w 28 stycznia 2010 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wrześniu 2014 r. podpisana została umowa wspólników, na mocy której ENEA, KGHM Polska Miedź oraz TAURON Polska Energia odkupią od PGE Polskiej Grupy Energetycznej po 10 proc. (łącznie 30 proc.) udziałów w spółce PGE EJ 1.

Umowa wspólników zobowiązuje strony do wspólnego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, sfinansowania działań związanych z realizacją inwestycji przypadających na okres trzech kolejnych lat. W październiku 2014 r. zgodę na koncentrację i nabycie udziałów PGE EJ 1 wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

pgeej_site