Rada nadzorcza

Piotr Skrzydelski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Banaś – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Nowacki - Członek Rady Nadzorczej 

Agnieszka Szczukiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Rafał Szymański - Członek Rady Nadzorczej

Stefan Świątkowski - Członek Rady Nadzorczej 

Maciej Kamil Wójcik - Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Zdulski - Członek Rady Nadzorczej

Anna Mańk - Członek Rady Nadzorczej