Rada nadzorcza

Tomasz Szymon Dąbrowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Adam Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Rogala - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Nowacki - Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Oleszczuk - Członek Rady Nadzorczej