Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu PGE EJ 1 sp. z o.o. z dniem 30 kwietnia 2020 r.

Robert Ostrowski posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, w sektorze energetycznym, węglowym i  stalowym. Poprzednio pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – największego wytwórcy energii elektrycznej w Polsce.

Doświadczenie zdobywał zarówno w spółkach należących do Skarbu Państwa, jak i spółkach prywatnych. Pełnił m.in. funkcje: Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do zarządu JSW SA oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów JSW SA. Zasiadał także na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Polskich Kolei Linowych SA, Prezesa Zarządu Minerals Mining Group SA, Dyrektora Biura Projektów Finansowych i Dyrektora Finansowego w Mittal Steel Poland SA oraz Dyrektora Finansowego, Prokurenta i Szefa Biura Planowania i Analiz Finansowych w Hucie Katowice SA.

Odpowiedzialny za opracowywanie i realizację strategii finansowych dla największych podmiotów z branży wydobywczej i stalowej w kraju. Z powodzeniem realizował skomplikowane plany restrukturyzacyjne w JSW SA, czy w Polskich Hutach Stali SA. Nadzorował także proces wdrożenia nowych metod i narzędzi zarządzania w obszarze finansów i IT w JSW SA. Od podstaw organizował działalność grupy kapitałowej (firmy typu start-up).

Absolwent studiów Executive MBA oraz Wydziału Gospodarki Narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także Studium Podyplomowe Inwestycji w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe Studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej/ Ernst&Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków do rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa.