Rada nadzorcza

Katarzyna Zaborowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jarosław Broda - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Banaś – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Liberek - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Nowacki - Członek Rady Nadzorczej 

Agnieszka Szczukiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Rafał Szymański - Członek Rady Nadzorczej

Stefan Świątkowski - Członek Rady Nadzorczej 

Arkadiusz Zdulski - Członek Rady Nadzorczej