Inżynier Kontraktu stanowić będzie integralną część organizacji Inwestora (PGE EJ 1) wspierając go w przygotowaniu i realizacji projektu budowy EJ. Ma być podmiotem wspierającym PGE EJ 1 w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków inwestora w stosunku do dostawcy technologii reaktora/ głównego wykonawcy EPC (Engineering Procurement Construction)  oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac.

11 września 2014 r. PGE EJ 1 sp. z o.o. podpisała umowę z AMEC Nuclear UK Ltd na usługi doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW. PGE EJ 1 sp. z o.o. wybrała Inżyniera Kontraktu w drodze przetargu publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji.

Przedmiot umowy obejmuje doradztwo w 13 obszarach:

 

 • Budowanie i gromadzenie potencjału Zamawiającego oraz gotowość do użytkowania elektrowni jądrowej
 • Zarządzanie umowami
 • Kultura bezpieczeństwa
 • Wsparcie inżynieryjne
 • Zezwolenia i pozwolenia
 • Zintegrowany system zarządzania
 • Biuro Zarządzania Programem (ang. PMO)
 • Wsparcie w Postępowaniu Zintegrowanym
 • Zapewnienie jakości
 • Infrastruktura w miejscu Lokalizacji
 • Testowanie i rozruch
 • Nadzór nad szkoleniami
 • Nadzór nad dostawcami i łańcuchem dostaw.

 

AMEC Nuclear UK Ltd jest jedną z wiodących na świecie firm  świadczących usługi z zakresu doradztwa, inżynierii i zarządzania projektami dla klientów m.in. z branży energetycznej oraz paliwowej. Firma świadczy usługi dla największych podmiotów na całym świecie m.in. BP, Shell, EDF, EON i RWE. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 27000 pracowników, w tym 3000 specjalistów jądrowych, zarówno w krajach o ugruntowanej pozycji w branży jądrowej, jak np. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Kanada, jak i w krajach dopiero wkraczających na rynek jądrowy. Amec posiada ponad 50 letnie doświadczenie w pełnieniu strategicznych funkcji dla wszystkich 19 obecnych i wycofanych z eksploatacji brytyjskich elektrowni jądrowych. Firma udzielała wsparcia dla 19 z 20 ostatnio uruchomionych reaktorów jądrowych w Stanach Zjednoczonych, pełni także funkcję Doradcy Technicznego w kanadyjskiej Ontario Power Generation.